۱-   گروتینگ جکت سه پایه

پروژه : SPD14A & SPD14C

کارفرما : شرکت نواندیشان فراساحل لیان / ایزوایکو

وضعیت پروژه : اتمام


۲- گروتینگ جکت سه پایه

پروژه : SPD13A

کارفرما : شرکت فن آوری آبهای عمیق / صدرا

وضعیت پروژه : اتمام


۳- گروتینگ جکت سه پایه

پروژه : SPD24A

کارفرما : شرکت فن آوری آبهای عمیق / صدرا

وضعیت پروژه : اتمام


۴- گروتینگ جکت سه پایه

پروژه : SPD13C/D

کارفرما : شرکت فن آوری آبهای عمیق / صدرا

وضعیت پروژه : اتمام


۵- گروتینگ جکت سه پایه

پروژه : SPD24B

کارفرما : شرکت فن آوری آبهای عمیق / صدرا

وضعیت پروژه : اتمام


۶-گروتینگ جکت سه پایه

پروژه : SPD14B & SPD14D

کارفرما : شرکت نواندیشان فراساحل لیان / ایزوایکو

وضعیت پروژه : اتمام

2 نظر برای «پروژه های گروتینگ جکت»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.