شرکت فرس فراساحل کیش افتخار داشته با حضور در پروژه های متعدد اصلاح دهانه های باز  (Freespan Correction) که شرح هریک در ادامه قید شده است با اجرای بیش از ۱۶۸۰ عملیات نصب گروت بگ و تزریق مجموعا بیش از ۹۰۰۰ مترمکعب گروت شامل بیش از ۱۳ هزار تن سیمان بعنوان یکی از معدود شرکتهای بین المللی متخصص در زمینه تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ در جهان و تنها شرکت ایرانی در این زمینه به سهم خود نقشی در سازندگی میهن عزیزمان ایران ایفا نماید .

پروژه های اصلاح دهانه های باز خطوط دریایی اجرا شده توسط این شرکت عبارتند از :

 

 

 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : فاز ۱۵و۱۶ پارس جنوبی – بخش اول
  کارفرما :شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
  حجم کار : ۷۳ گروت بگ


 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : فاز ۱۲ پارس جنوبی – بخش اول
  کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
  حجم کار : ۱۴۴ گروت بگ
  در حین اجرای عملیات این پروژه که با شناور کوشا در حال انجام بود بعد از نصب ۲۳ گروت بگ متاسفانه شناور غرق گردیده و تعدادی از افراد روی شناور جان خود را از دست دادند.


 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : فاز ۱۵و۱۶ پارس جنوبی – بخش دوم
  کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
  حجم کار : ۲۳۶ گروت بگ


 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : فاز ۱۷پارس جنوبی
  کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
  حجم کار : ۱۱۱ گروت بگ


 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : فاز ۱۸پارس جنوبی
  کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
  حجم کار : ۷۹ گروت بگ


 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : خط لوله فروزان
  کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
  حجم کار : ۶۹ گروت بگ


 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد  و تثبیت خط لوله
  پروژه : فاز ۱۶ پارس جنوبی – محدوده ترانشه
  کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
  حجم کار : ۳۴ گروت بگ


 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : خط لوله رشادت
  کارفرما : شرکت پتروایران / شرکت آکام
  حجم کار : ۱۴۰ گروت بگ


 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : خط لوله فروزان
  کارفرما : شرکت پتروایران / شرکت آکام / Synergy Co
  حجم کار : ۵۴  گروت بگ


 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : فاز ۱۵و۱۶ پارس جنوبی – بخش سوم
  کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
  حجم کار : ۲۱ گروت بگ


 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : فاز ۲۰و۲۱ پارس جنوبی
  کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
  حجم کار : ۴۱۶ گروت بگ

 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : فاز ۱۹ پارس جنوبی
  کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
  حجم کار : ۶  گروت بگ


 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : فاز ۱۳ پارس جنوبی
  کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
  حجم کار : ۲۰ گروت بگ


 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : فاز ۱۴ پارس جنوبی
  کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
  حجم کار : ۵۶  گروت بگ


 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : فاز ۱۳ پارس جنوبی
  کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
  حجم کار : ۶۲۵  گروت بگ


 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : فاز ۱۴ پارس جنوبی
  کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
  حجم کار : ۵۳  گروت بگ

 • تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله
  پروژه : فاز ۲۳ پارس جنوبی
  کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
  حجم کار : ۱۲۳  گروت بگ

این پروژه بطور موقت متوقف شده است.

3 نظر برای «پروژه های اصلاح دهانه های آزاد خطوط (Freespan Correction)»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.