خدمات:

  • تامین نیروی مجرب مهندسی و عملیات دریایی

  • طراحی انواع متنوع گروت بگ ، کانکریت بلنکت ، ژئوبگ و ژئوسندبگ

  • تامین تجهیزات و ماشین آلات نگهداری سیمان ، فرآوری و تزریق گروت

  • اجرای عملیات گروتینگ پروژه های رفع دهانه آزاد خطوط لوله

  • اجرای عملیات گروتینگ سکوهای دریایی

  • طراحی و تولید انواع سازه بتونی مرتبط با خطوط لوله دریایی