تیم مجرب مهندسی ، پشتیبانی و عملیات


تجهیزات و ماشین آلات دریایی میکس و تزریق گروت


تجهیزات آزمایشگاهی تعیین مقاومت فشاری


تجهیزات بتون ریزی


کارگاه دوخت و تولید گروت بگ و انواع ژئوسندبگ


4000 متر کارگاه ساخت در عسلویه


دفاتر تهران ، عسلویه و کیش